Vrijmetselarij in Amersfoort

Vrijmetselaarsloge Spectrum in Amersfoort

Informatie over Loge Spectrum

Onderstaande informatie kan verouderd zijn, bekijk hier de website van Loge Spectrum

Op onze website vindt u informatie over de Amersfoortse Vrijmetselaarsloge Spectrum. Onze loge telt op het moment bijna 40 leden. Op onze site proberen wij u te informeren over onze loge, vrijmetselarij in het algemeen. Wij wensen u veel informatief leesplezier en zijn altijd geïnteresseerd in uw reactie. Mocht u na het lezen van de informatie op onze site nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u dit via ons kenbaar maken via telefoon of e-mail. Zie hiervoor de pagina 'Meer informatie'De wereld lijdt onder de gevolgen van de verspreiding van dit virus op mondiale schaal. Het zal u niet ontgaan zijn, dat het verenigingsleven in Nederland bijna volledig tot stilstand is gekomen. Ook onze loge ondervindt hiervan de gevolgen. Sinds medio Maart zijn alle fysieke bijeenkomsten gestaakt. Wij zijn gewend wekelijks bijeen te komen, waarbij wij de gewoonte hebben elkaar bij aankomst en vertrek de hand te schudden en recht in de ogen te kijken. Wij ontmoeten elkaar graag van mens tot mens. Daarbij zoeken wij de verbinding met anderen door te zoeken naar wat ons verbindt en wij proberen weg te nemen wat ons scheidt. Maar momenteel moeten wij het doen met een paar plaatjes via een internetverbinding. Gelukkig lijkt er wat versoepeling te komen en wij hopen dat wij medio September, als ons maçonnieke werkjaar weer begint, als vanouds bijeen mogen komen. Hierbij worden vanzelfsprekend alle maatregelen genomen die ons door het RIVM worden aangereikt. Niet alle logegebouwen zijn groot genoeg om de nodige afstand te kunnen bewaren, en de loges zoeken naar oplossingen voor deze uitdagingen. Wij hopen vanaf September ook weer nieuwe leden te kunnen inwijden. Mocht u van plan zijn u aan te melden als kandidaat, laat u dan niet tegenhouden door het corona virus. Ik zou zelfs durven zeggen, dat het juist nu een goed moment is om even een stap op de plaats te maken en u te bezinnen op uw plek in de wereld. Over de dingen die u werkelijk belangrijk vindt en uw leven waarde geven, en over de dingen u eigenlijk eerder tegenhouden in uw persoonlijke groei dan dat ze u daarbij helpen. Binnen onze loges wordt er veel van gedachten gewisseld over de zin en onzin van het leven, en maatschappelijke issues en uitdagingen vormen daar een vast onderdeel van. U bent van harte uitgenodigd om met ons in gesprek te gaan. Onder de knop Meer informatie vindt u alle contactgegevens. U bent hier aangekomen op onze website en de titel van dit artikel nodigt u hopelijk uit om verder te lezen. Vrijmetselaren zijn niet altijd even open over hun 'vrijmetselaarschap' maar na het lezen van dit stuk bent u al een beetje deelgenoot gemaakt van Het Geheim als het ware. Anders dan op open dagen en inloopavonden is dit artikel speciaal voor u geschreven. Niet met als doel om u voor de Vrijmetselarij te winnen, nadrukkelijk niet. Maar om een stukje van de denkwereld van de vrijmetselaren te ontdekken, en zo ons wat beter te leren kennen. U weet misschien al wel wat meer over de vrijmetselarij en misschien is uw nieuwsgierigheid ook wel gewekt door mysterieuze vertellingen en enge verhalen. Ik zal trachten voor u een tipje van de sluiers rondom de Vrijmetselarij op te lichten. Want er gaan veel verhalen rond over de vrijmetselaren. Het zouden de bewakers zijn van een hele grote schat en ze zouden afstammen van de Tempeliers. Of het verhaal dat ze de duivel aanbidden en het bloed drinken van jonge maagden. De vrijmetselaars spelen een rol in menig complottheorie. Ze hebben overal invloed en sommigen zeggen dat ze streven naar een wereld heerschappij. De werkelijkheid is minder spannend. Vrijmetselarij is eigenlijk een manier om jezelf beter te leren kennen. Een manier om te leren; te leren luisteren, te leren vertellen, te leren denken en te leren doen, te leren lief te hebben, te leren begrip te hebben voor de ander, te leren leven, te leren om ‘beter mens te zijn’. Iedere vrijmetselaar heeft beloofd ernaar te zullen streven ‘beter mens te zijn’. Lees meer: Het Geheim der Vrijmetselaren (deel 1) Dit artikel is het 2e deel van deze mini-reeks. Wij raden u dan ook aan om eerst Het Geheim der Vrijmetselaren (deel 1) te lezen.   In de Werkplaats of Tempel zoals sommigen zeggen, geven wij vorm aan de meer rituele, zo je wilt, spirituele kant van onze werkzaamheden. Juist deze werkvorm maakt de vrijmetselarij zo uniek. Veel van de symboliek die wij gebruiken vindt je hier terug. Je zou kunnen zeggen dat we beneden in de Voorhof filosofisch bezig zijn en meer gericht zijn op onze werkzaamheden en onze ervaringen in de buitenwereld, in het Westen. In de comparitie oefenen we hoe we onszelf in de wereld zouden willen gedragen. In de Werkplaats boven werken wij aan ons innerlijk, door ons open te stellen voor muziek en even afstand te nemen van alle ingewikkelde aardse zaken. Lees meer: Het Geheim der Vrijmetselaren (deel 2) (Met toestemming overgenomen uit het boekje "Vrijmetselarij wat is dat?", te verkrijgen bij FAMA Maçonnieke Uitgeverij via de website www.uitgeverij-fama.nl)Het boekje met de gelijknamige titel bevat 99 vragen en antwoorden. Uit deze 99 plaatsen wij hier een selectie. De vrijmetselarij heeft, anders dan een godsdienst, niet de neiging om bindend vast te stellen wat onder waarheid zou moeten worden verstaan. Ze gaat ervan uit dat ieder in zichzelf zijn (subjectieve) waarheid dient te zoeken en te ontdekken. Ze is dan ook niet zozeer een levensbeschouwing dan wel een levenshouding. Ze wil door haar methode van werken een hulpmiddel zijn tot stimulering van de persoonlijke ontwikkeling en beleving om zo dichter bij het begrip van waarheid te komen. Het opschrift op de Apollotempel in Delphi: ‘Ken U zelf (en gij zult de goden leren kennen) heeft in dit verband een bijzondere betekenis voor de vrijmetselaar.Zeker niet. Rituelen zijn van oudsher een verschijnsel dat zich voordoet in vrijwel alle culturen, beschavingen, gemeenschappen en godsdiensten. Ze hebben verschillende functies, zoals het opnemen van één of meer individuen in een groep of het afscheid van een overledene. In dat opzicht is de vrijmetselarij dus niet uniek. Wel nemen rituelen in de vrijmetselarij als inwijdingsgenootschap een bijzonder belangrijke plaats in.Een ritueel is vastgelegd in een rituaal. Dat is een tekst waarin de rollen van de verschillende functionarissen zijn verwoord: de teksten die zij moeten uitspreken en de handelingen die zij hebben te verrichten. Maar ook bevat een rituaal een aantal andere aanwijzingen, bijvoorbeeld over het van tevoren inrichten van de ruimte waarin het rituele gebeuren zich afspeelt. Die ruimte, de werkplaats, wordt vaan tempel genoemd, omdat het voorbeeld dan tempelbouw door Salomo een wezenlijk gegeven is. Lees meer: Vrijmetselarij Wat Is Dat?