ANBI informatie De Troffel

Neem contact op met de Loge voor meer informatie

Loge "De Troffel"
KvK Veluwe en Twente nr.40073610
816408166
Krabbenbosweg 47B
7555 EC Hengelo
Old Ruitenborgh 22
7556 NG Hengelo
Voorzitter: B.H. Gilding
Secretaris: R.H.J. Wienk
Penningmeester: E.J. Vonk
De Loge stelt zich ten doel de regelmatige beoefening van de vrijmetselarij met inachtneming van de regels en gebruiken als omschreven in artikel 1 en artikel 2 van de Ordegrondwet van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden, gevestigd te 's Gravenhage en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel en Fabrieken Haaglanden onder nummer 40407409
Beoefenen van de Koninklijke kunst als reguliere vrijmetselaarsloge, met in harmonie samenkomende broeders en daarbij te waken over het in stand houden van die harmonie. Dit door veel persoonlijke aandacht voor elkaar en voor aspirant broeders.
Binnen deze vereniging zijn geen betaalde medewerkers werkzaam. Alle leden leveren inspanning zonder vergoedingen te ontvangen.