Meestgestelde vragen over Vrijmetselarij

Hier vind je de meestgestelde vragen over Vrijmetselarij, vind je geen antwoord op jouw vraag? Neem dan contact met ons op!

De vrijmetselarij is een eigentijdse stroming die geworteld is in een eeuwenlange traditie. Het streven van de vrijmetselaar is aan zichzelf te bouwen. Hij ziet zichzelf als een "ruwe steen" die bewerkt moet worden om beter te passen in zijn bouwwerk, de menselijke samenleving. Daardoor bewuster in de samenleving te functioneren en op deze manier voor anderen en zichzelf in het dagelijks leven meer te betekenen.
De vrijmetselarij is meer dan 300 jaar oud en ontstaan in een periode dat de stem van de vrouw niet werkelijk meetelde, daarom was de vrijmetselarij eerder alleen voor mannen. Inmiddels zijn er ook gemengde - en vrouwenloges. De keuze is dus aan de kandidaat en zijn of haar voorkeur. Een achterliggende reden voor gescheiden werken is bijvoorbeeld dat jij je binnen de loge vrij moet voelen om onderwerpen van persoonlijke aard te kunnen bespreken, zonder mogelijke invloed van 'spanning tussen de seksen'. Die keuze geldt dus voor beide seksen en biedt een ieder dat wat hem/haar het beste past. Dat de vrouw wel een belangrijke factor is bij de mannenvrijmetselarij blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat je partner mee mag kijken en luisteren tijdens de weg naar lidmaatschap. Een goede thuisbasis is wenselijk, we streven immers naar harmonie. De prioriteiten volgorde voor de broeders is met stip op 1. Relatie en gezin, 2 werk en inkomen en op plaats 3 pas de loge. Verder zijn er jaarlijks meerdere gelegenheden waarbij de vrouwen de broeders van harte welkom zijn om mee te gaan naar de loge en de sfeer te proeven en beeld te krijgen bij de leden van de loge en hun partners.
Een loge heeft een besloten karakter, dat wil zeggen dat alleen vrijmetselaren, leden van de Nederlandse Orde, toegang hebben tot de loge. Net als overigens bij de meeste verenigingen waar je ook niet als niet-lid zomaar binnen kunt vallen. Wat er zich binnen de loge afspeelt en verteld wordt aan elkaar tijdens een loge-avond, dat is vertrouwelijk. En niet omdat er zich duistere dingen afspelen die het daglicht niet kunnen verdragen, maar omdat de vrijmetselarij een broederschap is waarbij iedere broeder weet dat alles wat er verteld wordt, binnen de loge blijft. We hebben dus een sterke vertrouwensband met elkaar. Verder zijn er te ervaren momenten binnen de vrijmetselarij zoals de inwijding , bevordering en verheffing ,die je niet verklapt aan anderen om de simpele reden dat je de verrassing voor een ander niet wilt verpesten. Zeg nou zelf, als de surpriseparty voor jou georganiseerd, vooraf wordt meegedeeld en tot in detail wordt uitgetekend, is de verrassing weg en de beleving minimaal. Dat willen we niet. Dus houden we dat geheim. Je moet als vrijmetselaar dus wel een geheimpje kunnen bewaren, daar wordt het leuker van voor de ander. Verder zitten de geheimen, als je ze al zo wilt noemen, al in jezelf. Soms diep weggestopt, bewust of onbewust. Vrijmetselarij kan je helpen die onbelichte "geheime" kwaliteiten van jezelf naar boven te halen. En daar kun je veel profijt van hebben in de vorm van gemoedsrust en een ontspannen levensbeschouwing en -houding.
Vrijmetselarij staat open voor ieder "vrij man van goede naam". Dit houdt in dat je reputatie geen aanleiding mag geven tot discussie en je tolerant bent en open staat ('vrij') voor de gedachten van anderen. Er bestaat geen enkele beperking voor ras, afkomst, geloofsovertuiging, nationaliteit of maatschappelijke positie. We hanteren wel een minimale leeftijd van 18 jaar. Elke loge wordt gevormd door zijn leden en heeft zo een eigen identiteit . Het is belangrijk dat je je thuis voelt in je eigen loge. De gesprekken met de kandidaat zijn achtereenvolgens met 2 meesters van de loge, de voorzittend meester en een zgn. commissie van onderzoek. Een aantal van deze gesprekken zullen bij jou thuis gevoerd worden, mede omdat we het belangrijk vinden dat je partner je steunt in je keuze om vrijmetselaar te worden en hierover geen strijd ontstaat en je partner ook een juist beeld krijgt over wat vrijmetselarij inhoudt.
Momenteel zijn we met ongeveer 6000 vrijmetselaren die verdeeld zijn over zo'n 150 loges. De meeste loges komen eens per week samen.
Tijdens loge avonden wordt er bijvoorbeeld door een van de broeders een lezing gehouden, we noemen dat een bouwstuk. Nadien is er dan een zogeheten comparitie. We praten dan samen, ieder op zijn beurt, over dit onderwerp en proberen elkaar zo goed mogelijk te begrijpen. We gaan geen discussies aan over goed of fout. We compareren, dat betekent dat we gezichtspunten vergelijken en zoeken naar overeenkomsten. Een andere avond besteden we aan "studie" Niet uit een boekje en geen examens. We bespreken dan, allemaal samen of groepsgewijs, een onderwerp en verbreden zo onze horizon. Los van het kennis opdoen van elkaar leer je ongemerkt ook beter te luisteren naar de ander. Onderwerpen gaan vaak over de symboliek binnen de vrijmetselarij en wat dat voor een ieder betekent. Dat levert doorgaans goede gesprekken op. Geregeld verwelkomen we nieuwe leden, wat dan een behoorlijk feest is voor zowel het nieuwe lid als de bestaande leden, en wordt er een inwijding-rituaal gehouden en de avond afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. Het broedermaal. Verder word je doorgaans na een jaar van leerling bevorderd tot gezel en een jaar later verheven tot meester-vrijmetselaar. Ook dat wordt gevierd met ritueel en broedermaal. Soms is het wat minder vrolijk als een broeder overlijdt. Aan dit afscheid wordt ook een avond besteed met een plechtig afscheidsritueel.
Vrijmetselarij is niks voor jou: ••••• Als je erg gehecht bent geraakt aan je oogkleppen en die zeker niet wilt missen. Je nature en nurture verhinderen het jou om beter mens te worden. En jij accepteert dat graag. “Dat vind ik gewoon.” en “Het is gewoon waar.” zijn jouw lijfspreuken. ••••• Als je houdt van dogma's, vaste, vaak andermans leerstellingen, waarbij je niet zelf hoeft te denken en enkel hoeft te geloven wat je verteld wordt. Door wie dan ook. Lekker makkelijk. Geen huiswerk doen. Gewoon napraten van wat je "ergens" gehoord of gelezen hebt. Mocht het achteraf anders blijken dan is dat zeker niet jou te verwijten. ••••• Als je graag klakkeloos aanneemt wat felle tegenstanders, of welke leek dan ook, van vrijdenken zeggen over vrijmetselarij en jij dat als “de waarheid” in je opneemt. ••••• Als je niet voor jezelf wil moeten denken? Machthebber zijn dan op zoek naar jou? Gehoorzame volgers, daar houden “machthebbers” van. Niet van mensen die kritischer in het leven staan en lastige vragen stellen en met andere overwegingen en ideeën aan komen zetten. De R.K. kerk had daar bijvoorbeeld altijd al moeite mee. En de ware roomse geestelijken soms nog steeds. Dictators dito. Vele vrijmetselaars sneuvelden door dictatoriale regimes. Bijvoorbeeld Nazi's en Franco. Aan u de vrijheid om dat voor welke machthebber dan ook in te vullen. President Allende was vrijmetselaar en werd vermoord. Franco was dat niet en liet vrijmetselaars vermoorden. Hitler dito. ••••• Als je denkt dat je alles wel gezien hebt en alles wel zo'n beetje weet en dat anderen ook graag wilt laten weten. Wat zou jij nu nog moeten leren? En van wie dan? ••••• Als je denkt dat je bij de vrijmetselaars geheimen leert kennen die je carrière een boost zullen geven. Of het netwerken is als bij een businessclub waarbij je orders kunt scoren. ••••• Als je eerlijk bent en op bovenstaande punten best goed scoort is vrijmetselarij echt niets voor jou. ••••• Realiseer je ook dat vrijmetselarij in Nederland anders is dan in UK of USA of waar dan ook. Ieder land heeft zijn eigen gewoonten en die kunnen heel anders zijn. Iedere loge heeft daarin zijn eigen keuzes te maken. ••••• Er is onderlinge verbondenheid in verscheidenheid. Vrijmetselarij heeft als organisatie geen politieke voorkeur. Dat is aan iedere broeder voor zich. Religie dito. ••••• Vanuit vrijmetselaarsperspectief zal een broeder, vanuit welk standpunt dan ook, altijd moeten zoeken naar dat wat verbindt en willen wegnemen wat scheidt. Je kunt pas vrijmetselaar worden wanneer je een “vrij man van goede naam” bent. “Vrij” als in een vrije geest zijn die zijn eigen keuzes maakt op basis van onderzoek en wijsheid. En “van goede naam” als levend vanuit een positieve verbindende levenshouding waarin “samen in harmonie” leidend is. •••••
Nee dus, zeker niet. Jij moet zelf het initiatief nemen. De innerlijke drang hebben om toe te willen treden tot de Orde. Nadat je je hebt verdiept in vrijmetselarij kun je contact opnemen met een loge bij jou in de buurt of onze loge zo je wilt. En eerst informeel bijpraten over vrijmetselarij. Openbare avonden bezoeken en de sfeer proeven. Indien dat allemaal klikt en dat je positief stemt kun je een aanvraag voor lidmaatschap indienen. Er volgen dan formulieren en gesprekken. Dat zal al met al behoorlijk wat tijd in beslag nemen. Feit blijft dan wel dat je uiteindelijk niet in een opwelling lid wordt en we over en weer een goed beeld hebben van elkaar en reële verwachtingen hebben die waar te maken zijn. Lid worden doe je dan ook met het idee dat dit voor heel lang gaat gelden. Je wordt geen lid zoals bij de sportschool of andere club met het idee van maar eens een tijdje proberen. Je wordt opgenomen in een broederschap. Dat klinkt niet alleen als familie, dat is het gevoelsmatig ook. En familie is voor altijd.
Mensen in hoge functies? Bij ons kan iedereen lid worden, van buschauffeur tot rechter, van kunstenaar tot winkelier. Eenmaal in de loge vervallen die zaken. Je laat wat je macht of aanzien geeft in de maatschappij buiten de logedeuren. Leden van de regering worden al sinds lang geen lid meer, captains of industry ook niet. Daar hebben ze geen tijd en aandacht voor. Maar als ze wel lid willen worden en de juiste redenen daarvoor hebben, dan zijn ze welkom. En als zij in het geheim zouden willen overleggen zullen ze daar zeker geen bestaande structuren voor kiezen, zoals verenigingen, zoals vrijmetselaarsloges. Dat maakt ze immers uiterst traceerbaar. Laten wel een misverstand wegnemen. Als toppolitici of captains of industry zich zouden aanmelden met de juiste intentie dan zijn ze welkom. We zullen ze dan aannemen als leerling-vrijmetselaar. Ze zullen daarbij moeten aanvaarden dat alles wat een vrijmetselaar aanzien of macht geeft buiten de loge blijft. Binnen de vrijmetselarij zijn wij gelijkwaardig, is politiek bedrijven of zakendoen verboden en zijn twistgesprekken over politiek en geloof niet toegestaan. ⁠ Nog een misverstand om weg te werken: 'De vrijmetselarij' heeft geen standpunten. Vrijmetselaren hebben die wel. Maar wij zijn op alle niveaus binnen de orde zo verschillend dat wij het nooit over een 'vrijmetselarij-standpunt' eens zouden worden. Laat staan dat wij er mee aan de slag zouden kunnen. Voor dat soort zaken werden wij geen vrijmetselaar. Wij komen er voor inspiratie, verdieping, zingeving, zelfkennis en broederschap. We komen voor een gedachtewisseling met een oprechte belangstelling in elkaar. In loges vind je mensen van heel verschillende opvattingen, leeftijden en opleidingsniveaus. Dat soort zaken doen er in de vrijmetselarij niet toe. Wijsheid en zelfkennis hebben daar immers weinig mee van doen. En naar die wijsheid en zelfkennis streven wij. Meer weten? Kom eens langs op een open avond, velen gingen je voor. Dan kan je alles zien, iedereen ontmoeten en elke vraag stellen. Meer lezen over vrijmetselarij? Ga naar www.vrijmetselarij.nl. Wil je een persoonlijk gesprek? Vul het contactformulier in.