Hoe ziet dat er uit? Zo'n loge gebouw. En wat doe je dan op zo'n avond?

Wekelijks komen de vrijmetselaren van de loge bijeen in het logegebouw.  In het logegebouw van De Troffel hebben we 2 belangrijke ruimtes. De "voorhof" en de "werkplaats".

Nadat je de jas hebt opgehangen kom je in de voorhof en 

begroet daar de aanwezige broeders persoonlijk en schudt
ze de hand. 

Een goede gewoonte die je ook bij het afscheid toepast.
Onopgemerkt binnenkomen of weggaan is "not done". Gewoon goed fatsoen dus, dat is hier heel normaal.

We beginnen doorgaans de 
avond om 20:00 uur.
Vooraf is er koffie en thee en gelegenheid om even
informeel bij te praten met elkaar.  

Afhankelijk van het programma maken we gebruik van de beschikbare ruimtes.

De voorhof, zoals hier rechts afgebeeld wordt hierbij het meest gebruikt.

Globale indeling:
Entree: Garderobe en toiletten
Voorhof: Ruimte voor comparities, broedermalen, de 7e graad, vergaderingen etc.
Kelder: Zo heet in vrijmetselaarstermen de keuken. Domein van de Hof- en keldermeester.
Werkplaats: ook wel tempel genoemd.
Bibliotheek: Teven gespreks- of vergaderruimte.


De voorhof gebruiken we bij een "bouwstuk & comparitie" bijvoorbeeld. Na een kort stukje noodzakelijk verenigingswerk levert dan één van de broeders een "bouwstuk" op. Dat is een soort lezing/spreekbeurt waarbij een uitgediept onderwerp wordt gepresenteerd aan de aanwezige broeders. Na de presentatie wordt aan de spreker gevraagd of hij hierover wil compareren. Bij een bevestigend antwoord kunnen aanwezigen het woord vragen. Als de beurt aan je wordt toegewezen kun je vragen stellen om zaken duidelijk te krijgen en/of jouw beleving hierbij te uiten. We gaan niet in discussie maar "compareren" (vergelijken) de zienswijzen met respect voor ieders kijk op zaken. Dat verbreedt voor een ieder de kijk op het besproken onderwerp en biedt door luisteren inzicht in elkaars beleving.

Op andere avonden hebben we "instructie" of "studie" op de "arbeidstafel" staan. Arbeidstafel is de vrijmetselaarsnaam voor de agenda. Bij "instructie" moet je denken aan het toelichten van de normale gebruiken binnen de vrijmetselarij. De "mores" noemen we dat. Hoe spreek je elkaar aan, hoe vraag je het woord, welke houding hoort daarbij? Allemaal zaken waarmee jij je in je loge maar ook in andere loges kenbaar kunt maken als vrijmetselaar. Zie het maar als spelregels. Bij voetbal, judo en alle andere sporten of spellen bepalen de regels het spel. Je niet houden aan die regels zou anarchie veroorzaken. Wil je dus meedoen, dan hou je je aan die regels.

Bij "studie avonden" wordt vaak een onderdeel uit de vrijmetselaars rituelen genomen als onderwerp waarover dan met elkaar gecompareerd wordt. Er wordt gebruik gemaakt van symbolen die bij een ieder verschillende belevingen oproept. Ieder vogeltje zingt zoals hij gebekt is. Zo heeft ieder zijn eigen opvoeding genoten en zijn eigen achtergrond. Dat beïnvloedt sterk hoe jij de dingen ziet of ervaart. Door dit met elkaar te delen en bespreken wordt je horizon breder en krijg je een ruimere kijk op je leven.

We nemen, als vrijmetselaars, in welke situatie dan ook elkaar nimmer de maat. Ieder is enkel iets aan zichzelf verplicht. De ander overtuigen van jouw gelijk is derhalve allesbehalve wenselijk. Dat mag de ander voor zichzelf bepalen. 

Verder wordt de voorhof gebruikt voor (leden)vergaderingen en, zeker niet onbelangrijk, de broedermalen. Daarover verderop meer.Dan naar de "werkplaats" ook wel de tempel genoemd.

Vrijmetselaren bouwen symbolisch aan de tempel van
Salomo als symbool van zichzelf en de mensheid.
Hij ziet zichzelf als een ruwe steen en werkt eraan om
als perfecte passende kubieke bouwsteen een bijdrage
te leveren aan die bouw. Een taak die nooit af zal zijn.
Ook als meester vrijmetselaar blijf je altijd leerling.

De werkplaats is een sfeervolle ruimte gevuld met
symbolische elementen die per rituaal kunnen verschillen.
In de werkplaats worden kandidaten ingewijd als leerling,
leerlingen bevorderd tot gezel, en gezellen bevorderd tot
meester vrijmetselaar. We noemen dat een bijeenkomst
 in open loge. Daarbij is open niet te verwarren met openbaar. Naast deze open loges zijn er meer open loges op bijvoorbeeld momenten van zonnewende in voor- en najaar.


Broedermaal

Na zo'n open loge volgt er in de voorhof een
gezamenlijke maaltijd, broedermaal geheten.
Onder regie van de hof- en keldermeester
wordt dan meestal door enkele broeders een
maaltijd voorbereid.

Tijdens zo'n broedermaal is er gelegenheid het
woord te vragen om bijvoorbeeld de nieuwe
leerling toe te spreken. Ook hier gaat dat
volgens de regels.
Doorgaans met broederlijke wensen, vaak vergezeld van humoristische noten.


Ook bij overlijden wordt, net als bij opname in de loge, een open loge gehouden. Dat heet dan een rouwloge. De overleden broeder wordt dan op gepaste wijze herdacht. Nadien is er dan begrijpelijkerwijs geen feestmaal.