Hogere graden? Hoe zit dat eigenlijk?

Gepubliceerd op maandag 19 augustus 2019 door De Troffel

Hogere graden in de vrijmetselarij. Hoe werkt dat? De indianenverhalen over hogere graden vertellen dat de lagere graden van de vrijmetselaars "niet weten wat daar bovenin gebeurt"

Vrijmetselarij en "hogere" graden

Lees hieronder over het graden systeem en zie dat er geen echt hogere graden zijn dan meester-vrijmetselaar. En er ook geen hogere macht is binnen de vrijmetselarij anders dan een gekozen hoofdbestuur welke regelmatig door verkiezing wisselt. Daarnaast is iedere vrijmetselaar verplicht zich, net als ieder ander, zich te houden aan de wetten van het land. Dus als er onwettige zaken gebeuren dan is dat niet onder de vlag van vrijmetselarij. De vrijmetselaars zijn door dat misbruik van die naam al vaak beschuldigd van zaken waar vrijmetselarij part noch deel aan had.

Blauwe graden

Het overgrote deel van de vrijmetselaars werkt in de zogeheten blauwe graden. Dat zijn er 3, te weten Leerling-, Gezel- en Meester-vrijmetselaar. Nadat je meester-vrijmetselaar bent geworden kun je, als dat je interesse heeft, tot andere graden toetreden. Die "hogere" graden zijn vooral qua cijfer hoger. Er is dus geen hiërarchie aan verbonden. Iedere vrijmetselaar is "een vrij man van goede naam" En zo heeft een meester-vrijmetselaar ook geen gezagsverhouding met leerlingen en gezellen.

Hogere graden

Naast de drie blauwe graden wordt er dus ook gewerkt in 'hogere' graden. Deze maken deel uit van een op zichzelf staand, zelfstandig gradensysteem. Aansluitend op de graad van meester-vrijmetselaar, waar de blauwe vrijmetselarij ophoudt.(als die al echt ophoudt)

Deze graden bieden meester-vrijmetselaars de mogelijkheid om verschillende elementen uit de inwijdingen van de drie symbolische graden te verdiepen, om tot een verdieping van die eerder opgedane kennis te komen.

Door culturele verschillen zijn, regionaal en globaal, natuurlijk niet alle vrijmetselaars gelijk. De basis en boodschap is wereldwijd wel gelijk maar er zijn verschillen. Dat wordt natuurlijk ook veroorzaakt doordat de vrijmetselarij geen dogma's kent en ieder dus naar beste kunnen aan zichzelf werkt.  Zo is bijvoorbeeld de kerkelijke geschiedenis van Europa hier sterk van invloed en is dat in de relatief jonge V.S. heel anders.

De meester-vrijmetselaar die zich verder willen verdiepen in deze "hogere" vrijmetselarij moet een ervaren meester zijn in de blauwe vrijmetselarij. Het overgrote deel van alle vrijmetselaars zetten echter niet de stap naar de 'hogere' graden. Al was het maar uit tijdgebrek en/of fysieke afstand tot een locatie waar deze groepen samenkomen.

Twee grote systemen van 'hogere' graden in de vrijmetselarij zijn de Schotse Ritus  en de York Ritus.
Daarnaast bestaan er nog vele zij-graden die slechts één of enkele inwijdingselementen uitdiepen.