Vrijmetselarij in Alkmaar

Vrijmetselaarsloge De Noordstar in Alkmaar

Informatie over Loge De Noordstar

Onderstaande informatie kan verouderd zijn, bekijk hier de website van Loge De Noordstar

Welkom op de officiële website van de oudste vrijmetselaarsloge van Alkmaar     is aan een buitenstaander niet zomaar uit te leggen; maar het proberen kan natuurlijk altijd. De bijeenkomsten in onze loge worden al sinds jaar en dag bezocht door tussen de twintig en de dertig leden. De opbouw is in de loop van de jaren gewijzigd. Waren het vroeger meer mannen met een zeker aanzien in de maatschappij of ‘beter gesitueerden’, op dit moment is er een brede instroom uit alle lagen van onze maatschappij. Uitgesproken, om zo te zeggen, van handwerksman tot geleerde, van commercieel directeur tot ambtenaar, van student tot gepensioneerde. Allemaal elkaar ontmoetend op het vlak van broederschap, op het vlak van gelijkheid. Onze loge is door deze samenstelling een zichtbare afspiegeling van die broederschap, van die gelijkheid.     Vrijmetselarij is een beweging die er naar streeft mensen beter van zichzelf bewust te maken. Zo’n doelstelling is erg universeel en zal dus door velen onderschreven kunnen worden. Het bijzondere van de vrijmetselarij ligt dan ook in onze werkwijze. Wij menen dat een zelfstandige ontwikkeling van mensen bevorderd kan worden door bijeenkomsten in een kleinere en besloten kring, in een broederschap. Dat biedt de beste basis voor diepgaand en eerlijk van gedachten wisselen. Om dit vorm te geven komen we bijeen in besloten loges. Om hier toe te treden is dan een ritueel, een soort inwijding, noodzakelijk. Dit zijn zeer inhoudsvolle rituelen, die de nieuwe broeder een fantastische en steeds weer terugkerende ervaring meegeven. Sterker nog: het geeft hem de inspiratie om zichzelf meer en meer te willen ontplooien...De sfeer in de loge zal door iedereen anders worden ervaren.     Enkele van de woorden die bijna iedereen zal kunnen gebruiken zijn: geborgenheid, warmte, geestelijk bijtanken, ontspannen, stijlvol, sociaal, maar bovenal geestelijk verrijkend. De manier waarop wij met elkaar omgaan maakt onze loge ‘De Noordstar’ tot een plek waar het samenkomen op de donderdagavond een vorm van onthaasten is uit de drukte van de maatschappij. Een moment om tot bezinning en tot rust te komen. Naast het bespreken van serieuze en dieper liggende zaken heerst er in de loge een ontspannen en plezierige sfeer mede door de gesprekken tussen de zo verschillende leden.            De avond begint om 20.00 uur en rond 22.00 uur eindigt de bijeenkomst formeel, waarna nog genoeg ruimte overblijft om informeel verder na te praten. Regelmatig worden door enkele leden bezoeken gebracht aan andere loges en komen leden van andere loges bij ons een bezoek brengen. Dit zogenaamde visiteren kan in zowel binnen- als buitenland.            Is de ongedwongen sfeer kenmerkend voor het contact tussen de broeders onderling? Komt het door onze soepele manier van omgaan met de regels die de vrijmetselaar aan zichzelf oplegt? Zijn wij niet uitbundig tijdens - bij voorbeeld - onze tafelbijeenkomsten? Iemand noemde ‘De Noordstar’ wel eens Bourgondisch.             Aan de andere kant kenmerken loges zich niet alleen door een engagement ten opzichte van elkaar, maar ook naar buiten toe, naar de wereld buiten de loges.“De stap naar ons toe is niet moeilijk.”       info.loge028@vrijmetselarij.nl Ged. Nieuwesloot 153, AlkmaarLoge De Noordstar   |   Geschiedenis   |   Kennis Maken   |   Weblinks   |   ANBI Copyright © 2014   Loge De Noordstar nr. 28   Alkmaar