Vrijmetselarij in Leiden

Vrijmetselaarsloge L' Age d'Or in Leiden

Informatie over Loge L' Age d'Or

Onderstaande informatie kan verouderd zijn, bekijk hier de website van Loge L' Age d'Or

L'Age d'Or sinds 1758 een bijzondere vrijmetselaarsloge in LeidenWelkom bij L'Age d'Or, een bijzondere vrijmetselaarsloge in Leiden, gevestigd in het Leids Maconniek Centrum aan de Steenschuur 6. L'Age d'Or werd in 1758 opgericht en houdt nog steeds belangrijke tradities in stand.Deze website wil belangstellenden informeren over de moeilijke tocht naar het licht, symbool voor de vervolmaking van alto het goede, in ons, in de wereld en in de samenhang der dingen. Die tocht is niet makkelijk, zeker niet voor vrijdenkende mensen. Ben ik op de goede weg, heb ik het bij het rechte eind, doe ik de ander niet te kort?  Twijfels bij die zoektocht zijn op hun plaats, ze hebben een functie, ze behoeden ons tegen al te drastische bewegingen en beschermen ons voor onopgemerkt groot onheil.L' Age d'Or is een bijzondere loge. Bijzonder in haar ritualen en haar werkwijze. Kom maar eens langs, dan praten we daarover.Regelmatig houden wij Open Avonden, huiskamerbijeenkomsten of een-op-een gesprekken met belangstellenden.  Goede manieren om kennis te maken met de vrijmetselaren van L'Age d'Or.  Meer .....De vrijmetselaar komt in zijn loge om aan zichzelf te werken; om een beter mens te  worden en daardoor de wereld om hen heen beter te laten zijn.Wij doen dat met behulp van  ritualen en symbolen, die elk op onze eigen wijze, ons helpen de weg te vinden naar het Licht, symbool van het goede dat men wil bereiken.Bij L'Age d'Or werken allen mee in het rituaal. Men is geen toeschouwer maar een belangrijke deelnemer.Wij doen dat in de beslotenheid van onze loge, gesterkt door de broederschap en gesteund door het vertrouwen van onze broeders.Regelmatig organiseert de loge  open avonden en huiskamergesprekken voor belangstellenden. Tijdens deze gelegenheden kunt u kennismaken met vrijmetselaars van L'Age d'Or.  Er worden dan inleidingen gegeven over vrijmetselarij en zal er de gelegenheid zijn om onze rituele ruimte te bezichtigen en vragen te stellen.Voor meer informatie en opgave van deelname aan de Open Avonden. Zie verder op de webpagina "Lid Worden".De eerstvolgende Open Avond wordt ruimschoots tevoren op deze website aangekondigd en zal worden gehouden in het Maconniek Centrum aan de Steenschuur 6 te Leiden.Alhoewel alleen mannen lid kunnen worden van L'Age d'Or zijn de Open Avonden toegankelijk voor mannen én vrouwen met een oprechte belangstelling voor vrijmetselarij. Dit is dus een open invitatie om nader kennis te maken. Kijk verder op de pagina "Lid worden" op deze website. Wij ontmoeten u graag in onze loge!Op deze wijze komt je snel in contact met de juiste functionaris van de loge en kan het proces dat leidt tot jouw aanname opgestart worden. Hieronder vindt je een weergave van de belangrijkste stappen in dat proces. Wellicht kent u een vrijmetselaar die u kan introduceren, of volg anders onderstaande stappen:Email naar de secretaris of schrijf u in voor een  Open Avond, U krijgt daar alle relevante informatieWie bent u en wie zijn wij. Wat brengt u bij de loge en de loge bij u. U bespreekt dit met uw voorstellers (senior leden van de loge) en het loge bestuur.Om lid te kunnen worden moet een gedegen procedure worden doorlopen. Uw voorstellers kunnen u daarbij helpen. Uiteindelijk besluit de meester-vergadering van de loge over uw lidmaatschap.Nadat  de meestervergadering u heeft geaccepteerd als nieuw lid, volgt uw aanname als leerling-vrijmetselaar.

In Leiden vind je de volgende loge(s)