Agenda van Loge de Troffel

zondag 26 mei 2019

Broodje Troffel ‘Out of the box denken’.

‘Out of the box denken’. Durven denken buiten geijkte systemen.
Creatief, vrij, onbevooroordeeld denken. Jezelf bewust worden van die soms onzichtbare "boxen" waarbinnen jij je beweegt.

Hoe zou jij dat "Out of the box" denken aan willen pakken? En wat is het raakvlak met vrijmetselarij ? Inleider en vrijmetselaar Huib Lazet neemt u mee in deze manier van denken. Ook voor Broodje Troffel een "Out of the box" dingetje toegevoegd door hem. Laat je aangenaam verrassen. Wij zorgen uiteraard voor koffie, thee, koekjes en natuurlijk de broodjes. Zien we u ook?

Aanmelden voor Broodje Troffel en andere evenementen van Loge de Troffel via deze link


Maak kennis met onze loge tijdens het Broodje Troffel!


Broodje Troffel is de naam voor openbare lezingen waarvoor Vrijmetselaarsloge De Troffel haar gebouw in Hengelo beschikbaar stelt. 


Deze lezingen zijn voor iedereen, mannen én vrouwen, toegankelijk. In het jaar 2000 is dit initiatief gestart. Op twee à drie zondagochtenden per jaar worden sprekers uitgenodigd. De onderwerpen zijn divers en gaan over algemene onderwerpen, die artistiek, beschouwend, spiritueel of godsdienstig van aard kunnen zijn. Uiteraard zien wij graag sprekers die enigszins maçonnieke, vrijmetselarij gerelateerde, onderwerpen uitdiepen maar dat hoeft niet per se. 


Broodje Troffel is primair gericht op de bekendheid van de vrijmetselarij in het algemeen en die van Loge de Troffel in Hengelo in het bijzonder en wil daarmee laten zien dat het met die geheimzinnigheid wel meevalt. Sterker nog, we hebben weinig te verbergen en vertellen u graag wat vrijmetselarij voor ons betekent. 


"En waar blijft dat broodje van Broodje Troffel dan?" vraagt u zich af. Van ons als gastheer krijgt u uiteraard koffie of thee aangeboden. Daarnaast serveren we in de pauze broodjes in diverse soorten.   

Doorgaans is het programma als volgt: 


11:00 uur inloop, ontvangst met koffie of thee en een koekje. 
11:30 uur een woord van welkom, kort huishoudelijk reglement en introductie van de spreker. aansluitend de lezing. 
rond 12:00 -12:15 (afhankelijk van de duur van de lezing, een pauze met koffie, thee en broodjes. 
na de pauze gelegenheid tot vragen stellen en compareren. Zo noemen wij het vergelijken van standpunten zonder in discussie te gaan over goed of fout. 

13:00-13:30 afsluiting waarna er nog gelegenheid is het gebouw te bekijken en na te praten.

Details
zondag 26 mei 2019
11:30 tot 13:30
Loge de Troffel