Agenda van De Troffel

donderdag 23 mei 2024

Openbare Comparitie "Compassie voor je medemens"

Donderdagavond 23 mei zetten we de deuren open voor een ieder die geïnteresseerd is in vrijmetselarij en vullen de avond dan met een "Openbare Comparitie". Jij bent hierbij, als belangstellende, uitgenodigd en van harte welkom. Je kunt dan de sfeer proeven van een loge avond vrijmetselarij zoals wij die wekelijks beleven.

Deze keer verzorgt broeder Mert de inleiding met een onderwerp wat essentieel is voor ons begrip van de wereld om ons heen:


"Compassie voor je medemens"

In een wereld die vaak gekenmerkt wordt door haast, competitie en verdeeldheid, is compassie een krachtig tegengif. Door compassie te tonen voor anderen, erkennen we de gedeelde menselijkheid die ons verbindt en creëren we ruimte voor empathie, begrip en mededogen.

We zullen zo, al doende en met elkaar, verkennen hoe het praktiseren van compassie niet alleen leidt tot diepere verbindingen en vervulling in onze relaties, maar ook tot een grotere innerlijke gemoedsrust en tevredenheid. Een comparitie betreft geen monoloog en is niet passief, jouw inbreng in de dialoog is dus daarbij zeer welkom.

Door bewustwording van de impact van compassie en hoe het ons persoonlijk en collectief kan beïnvloeden, kunnen we door ons handelen een verschil maken in de wereld om ons heen en zo streven naar een samenleving gebaseerd op vriendelijkheid, empathie en wederzijds respect. We kunnen zo samen ontdekken hoe compassie onze wereld kan transformeren en wat jouw aandeel hierin kan zijn. Denk daarover maar eens na, hoeveel compassie heb jij in je? Is dat voorwaardelijk en/of mag dat voorwaardelijk zijn? En zo ja, welke voorwaarden gelden daar voor jou dan voor?

Tijdens deze openbare comparitie wordt ná de inleiding hierover gecompareerd. Wat compareren is lees je hieronder? Lever jij deze avond een bijdrage en doe je mee?

Details
donderdag 23 mei 2024
20:00 tot 22:00
De Troffel
 
Herinnering in je agenda?