Open loge Winter St. Jan

op donderdag 20 december 2018 bij Loge de Troffel

Open loge Winter St. Jan

"Open loge" betekent dat de rituele werkplaats geopend wordt en een ritueel wordt uitgevoerd. Dit is een ceremoniële bijeenkomst met een thema zoals Inwijding tot Leerling, Bevordering tot Gezel of Verheffing tot Meester vrijmetselaar. Verder kan het een rouwloge zijn als afscheid van een overleden lid. Of een seizoensviering zijn zoals herfst, winter-zonnewende, lente, zomer-zonnewende. Doorgaans wordt de avond feestelijk besloten met een gezamenlijke maaltijd, het broedermaal. "Open" staat hier dus niet gelijk aan openbaar.

Details
donderdag 20 december 2018
20:00 tot 23:00
Loge de Troffel